Навчально-матеріальна база

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». 46002, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, будинок 32.

Було створено 22.11.1960 року Тернопільське професійно-технічне училище № 1. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001 року за № 460 Тернопільське професійно-технічне училище № 1 реорганізовано у Вище професійне училище №1 міста Тернополя. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2008 року за № 156 Вище професійне училище №1 міста Тернопіль перейменовано у Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».

Училище діє на підставі Статуту, який розроблено відповідно до типового і затверджено Міністерством освіти і науки України 27.03.2008 року. Зміни до Статуту затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказом від 10.04.2012 року за № 452.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» – третього атестаційного рівня, першого рівня акредитації. Форма власності – державна.

У своїй діяльності ДПТНЗ «ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі» керується діючими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, а також Статутом навчального закладу.

Для здійснення освітньої діяльності училище має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АО1 № 440610, довідку № б/н від 29.11.2022 року з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 26 червня 2023 р., протокол № 149 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2023р. № 848) навчальний заклад визнано атестованим. На сьогоднішній день освітня діяльність училища здійснюється згідно з ліцензією (Наказ МОН від 28.12.2017 р. №513 – л)

Станом на 01 січня 2023 року контингент здобувачів освіти становить 601, слухачів 46, педпрацівників – 92 особи.

Вищим навчальним закладом проводиться первинна професійна підготовка за професіями:

 • 7212 Електрогазозварник 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування.
 • 7432 Пекар 7412 Тістороб 8274 Машиніст тістообробних машин 7412 Кондитер.
 • 7412 Пекар 5122 Кухар 5220 Продавець продовольчих товарів.
 • 5122 Кухар 5123 Офіціант 5123 Бармен
 • 5122 Кухар 5129 Майстер ресторанного обслуговування
 • 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»).

Професійно-технічне навчання:

 • 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).
 • 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
 • 7212 Електрогазозварник.
 • 5122 Кухар.
 • 7432 Пекар.
 • 7412 Кондитер

   Училище розташоване у трьох навчальних корпусах загальною площею 3800 м2, має у своєму розпорядженні два гуртожитки на 300 місць, спортивний зал площею 150 м2, спортивний майданчик площею 700 м2, актову залу на 150 місць, навчальний ресторан на 60 місць, навчальний бар, 3 комп’ютерні класи, бібліотеку з читальним залом площею 105 м2.

Для підготовки робітників є 24 навчальних кабінети, 7 навчально-виробничих майстерень, 6 лабораторій, 3 кухні-лабораторії, навчально-тренувальна фірма «Торжок», навчальний ресторан, Навчально-практичний центр з професії «Пекар, тістороб, машиніст тістообробних машин; кондитер». Усі приміщення власні та використовуються за призначенням.

Наявні навчальні кабінети, лабораторії, майстерні училища кількісно відповідають вимогам ДС ПТО, робочим навчальним планам та програмам. Приміщення і споруди училища обладнані відповідно до діючих нормативів та санітарних норм і експлуатуються відповідно вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. Всі навчальні кабінети обладнані відповідними меблями, класними дошками. Столи і стільці стандартні. Їх розміщення відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Кожен кабінет забезпечений підручниками, навчальними та методичними посібниками, навчально-методичним забезпеченням. Щорічно завідуючі кабінетами, лабораторіями поповнюють навчальні кабінети спецдисциплін, виробничі майстерні, лабораторії новим устаткуванням, КМЗ згідно нових державних стандартів.

ДПТНЗ «ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі» укладає угоди про надання робочих місць з підприємствами, які мають сучасне обладнання та можуть забезпечити виконання робочих навчальних програм.

Навчальний заклад проводить підготовку фахового молодшого бакалавра з двох спеціальностей: Харчові технології та Готельно-ресторанна справа.

Виробниче навчання проводиться в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях. В умовах навчально-виробничих майстерень здобувачі освіти набувають початкових знань, умінь та навичок з обраної професії. Виробнича практика здобувачів освіти організовується і проводиться згідно з укладеними договорами з підприємствами різних форм власності.

Бібліотека училища тісно співпрацює з міськими бібліотеками: читачі нашої бібліотеки беруть активну участь у різних заходах, тренінгах, переглядах відеоматеріалів. Значна увага приділяється поповненню бібліотечного фонду. Станом на січень 2023 р. бібліотечний фонд складає понад 15 тис. книг. Створена база даних на електронних носіях, передплачуються періодичні і фахові видання.

Багато років училище є передовим в галузі фізичної культури і спорту. Заклад є незмінним переможцем обласних спортивних ігор серед закладів профтехосвіти, учасником Всеукраїнських змагань з волейболу, футзалу, легкої атлетики. Учнівський гуртожиток є важливим підрозділом у структурі училища. Робота спланована. Діє учнівське самоврядування (рада гуртожитку), працюють гуртки.

 Вагомим досягненням навчального закладу є відкриття навчально-практичного центру для здобувачів освіти 23.02.2022 року, що обрали професію 7412 Пекар 7412 Тістороб 8274 Машиніст тістообробних машин 7412 Кондитер, де обладнано навчально-виробничу дільницю, навчальну аудиторію, лабораторію техніко-хімічного контролю. Молодь зможе отримати досвід роботи з новітнім обладнанням й технологіями, розвивати та закріплювати теоретичні знання на практиці, проходити практично-виробничий процес, з яким зустрічатимуться в майбутньому на підприємствах, підвищувати кваліфікацію та проходити перекваліфікацію за сприяння Тернопільського обласного центру зайнятості населення. Для оснащення навчальних приміщень придбано близько двох сотень одиниць сучасного обладнання й інвентарю.

Викладання предмета «Фізична культура» здійснюється в спортивних залах та на спортивному майданчику.

Організацію навчально-виховного та виробничого процесу, забезпечення необхідних умов для підготовки кваліфікованих робітників в навчальному закладі здійснює директор, два заступники, два старших майстри. Всі керівники мають відповідну базову та фахову освіту, стаж педагогічної роботи. Керівним складом училище укомплектовано на 100%. Підготовку здобувачів освіти здійснюють 92 педагогічних працівники.       

Усі педагогічні працівники мають відповідну базову та вищу освіту, з них:

– 7 викладачів-методистів;

– 15 старших викладачів;

– 35 викладачів вищої категорії;

– 3 викладачі-спеціалісти І категорії;

– 2 викладачі-спеціалісти ІІ категорії;

– 3 викладачі-спеціалісти;

– 3 кандидати наук.

Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання першої категорії» присвоєно 6 майстрам виробничого навчання.

«Майстер виробничого навчання другої категорії» присвоєно 15 майстрам виробничого навчання.

Педагогічний стаж мають:Майстри в/нВикладачі
понад 30 років99
понад 20 років613
понад 10 років208
від 5 до 10 років24
Від 1 до 5 років02

        Професійно-практичну підготовку забезпечують 25 майстрів виробничого навчання. Всі майстри виробничого навчання мають відповідну робітничу кваліфікацію з професій, з яких здійснюють підготовку здобувачів освіти закріплених за ними груп, 24 майстрів виробничого навчання мають вищу освіту (Ш – ІV рівень), 1 базову. Всі майстри виробничого навчання мають робітничий розряд на порядок вищий встановленого для випускників училища, 25 майстрів виробничого навчання мають відповідну робітничу кваліфікацію з двох і більше професій.

Виховну роботу в гуртожитках здійснюють 5 вихователів, з них кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» присвоєно 1 особі, «Спеціаліст другої категорії» – 2 особам, «Спеціаліст» – 2 особам.

Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що ДПТНЗ «ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі» створена відповідна матеріально-технічна база для підготовки робітничих кадрів з професій за різними напрямками, що дозволяє готувати кваліфіковані робітничі кадри на належному рівні.

Поділитися: