Про бібліотеку

«Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її в світ книжки».

В.О. Сухомлинський

Бібліотека ДПТНЗ «Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі» була створена 22 листопада 1960 р.

Основним видом діяльності, з самого початку її існування, є забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і здобувачів освіти, організація та проведення конференцій, круглих столів, тематичних виставок, презентацій книг, диспутів тощо.

Освітній процес у навчальному закладі зорієнтований на опанування здобувачами освіти методів пізнання. У зв’язку з цим діяльність бібліотеки була спрямована на формування мовної культури здобувачів освіти, забезпечення художньою літературою, а також пошук нових форм роботи, здатних посилити роль книги у навчально-виховному процесі.

Питання організації самоосвітньої діяльності здобувачів, залучення до розв’язання прямих функцій навчання, виховання любові до книги, удосконалення культури читання, прищеплення навиків самостійної роботи з книгою, реальної допомоги кожному в задоволенні особистих читацьких інтересів знаходяться у центрі уваги роботи бібліотеки.

Бібліотека нашого училища – це культурно-освітній і інформаційний центр навчального закладу. Вона допомагає педагогічним працівникам закладу у вихованні здобувачів освіти, організації навчального процесу, у глибокому засвоєнні знань обраної професії,  підвищенні рівня освіченості і розширенні кругозору.

Бібліотека відіграє вагому роль в організації навчально-методичної роботи закладу освіти. Навчально-методичне забезпечення складається з підручників та навчальних посібників. Книжковий фонд бібліотеки налічує 13 тис. примірників, укомплектований літературою різного цільового призначення. Пріоритетне місце у фонді займає література, яка допомагає засвоїти професійні знання.

Для інформаційно-бібліотечного забезпечення читачів діють постійні книжкові виставки та тематичні полички: «На допомогу навчально-виховному процесу», «Вибір професії – вибір твого життя», «Світ без книги – світ дикунів», «Мова – духовне багатство народу», «Класики українського слова» та інші.

Успіхом у молоді користуються бесіди і огляди літератури, присвячені обраним професіям: «Моя професія – моя гордість», «Шлях до професії», «На світі тисячі професій, одна із них – твоя» тощо.

Зростання професійного рівня і соціальної активності молоді розвиває потребу зустрічатися зі спеціалістами-професіоналами, фахівцями своєї справи, випускниками закладу, які реалізували себе в обраній професії, брати участь у диспутах і  конференціях. Проводяться виховні та інформаційні години, літературні та краєзнавчі вікторини, обговорення нових книг, бесіди.

Основою національно-патріотичного виховання є історія становлення Української держави як чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Досвід державницького будівництва виступає потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання сучасної молоді.

Метою діяльності бібліотеки є виховання духовно-розвиненого юного покоління на історично сформованих засадах українського традиційного світогляду, що своїм корінням сягає доби Київської Русі, Гетьманщини, в дусі відданості Батьківщині та її народу на основі національних і загальнолюдських духовних і моральних цінностей.

Здобувачам освіти в бібліотеці в достатньому обсязі представлена художня і наукова література часів Гетьманщини, історії війська Запорозького, УСС, УПА, славних бойових подвигів українських «лицарів духу», Майдану Революції Гідності, українсько-російської війни.

Бібліотека працює і виконує свої завдання під керівництвом завідувача Квітослави Сасарової.

Бібліотека закладу професійної (професійно-технічної) освіти робила й робить все, щоб допомагати  здобувачам освіти оволодіти професійними знаннями та вміннями, прищепити любов до обраної професії, виховати почуття професійної гідності, розвинути творчі здібності, сформувати активну життєву позицію.

Поділитися: