Навчально-практичний центр з професії «Пекар; тістороб; машиніст тістообробних машин; кондитер»

Навчально-практичний центр з професії: «Пекар; тістороб; машиніст тістообробних машин; кондитер» – це структурний підрозділ ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»

Директор: Чашка Марія Теодорівна тел.0352521022

Заступник директора: Чорна Ганна Степанівна тел.0984363489

НПЦ створений на базі діючих навчальних майстерень, лабораторій, кабінетів. До складу  центру входять: навчально-виробнича дільниця, навчальний кабінет та лабораторія техніко-хімічного контролю.

Хлібобулочний цех
Хлібобулочний цех
Піцерійне відділення хлібобулочного цеху
Кондитерський цех
Кондитерський цех
Кондитерський цех
Кондитерський цех
Прийом товару
Навчальний кабінет
Навчальний кабінет
Навчальний кабінет
Мийне відділення
Гардероб
Лабораторія техніко-хімічного контролю
Лабораторія техніко-хімічного контролю
Лабораторія техніко-хімічного контролю
Лабораторія техніко-хімічного контролю

Навчально-практичний центр Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі створено з метою реалізації завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання, а також практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців х/п та кондитерського виробництва регіону.

Головною метою діяльності НПЦ  є:

 • Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами, навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику, освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
 • Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.
 • Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.
 • Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.
 • Активізація діяльності в галузі міжнародних навчальних проєктів та програм Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі з метою перетворення освітнього закладу на сучасний, міжнародно визнаний, інноваційний, науково-освітній центр професійної освіти.
 • Якісне розширення програм міжнародної співпраці освітнього закладу через стажування здобувачів та працівників на базі новоствореного НПЦ  за участі міжнародних експертів, фахівців, професіоналів ресторанної справи.
 • Залучення зовнішніх стейкхолдерів: випускників та роботодавців освітнього закладу для організації, проведення майстер-класів, професійних тренінгів, воркшопів з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо сучасної сировини, обладнання та інвентаря.
 • Організація професійного майданчика для стажування та підвищення кваліфікації майстрів в.н. та проведення конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів для майстрів в.н.
 • Реалізація завдань щодо вдосконалення професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки здобувачів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців ресторанної галузі (далі – слухачі).
 • Моніторинг сучасного ринку праці та організація якісної співпраці з роботодавцями галузі.
 • Упровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів та матеріалів.

Основні функції НПЦ:

 • участь у міжнародних проєктах та фахових конкурсах і турнірах;
 • організація майстер-класів для слухачів іноземними спеціалістами з метою вивчення зарубіжної кухні;
 • налагодження ділових контактів з освітніми закладами, підприємствами, центрами зайнятості на регіональному рівні з метою покращення підготовки та підвищення кваліфікації робітників ресторанної галузі на основі досягнень передових сучасних вітчизняних та зарубіжних технологій;
 • сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації,  стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій;
 • забезпечення відповідного рівня стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки з інших освітніх закладів;
 • надання консультативної, практичної та методичної допомоги професійно (професійно-технічним) освітнім закладам регіону з питань впровадження в освітній процесс новітніх технологій;
 • формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння здобувачами новітніми матеріалами і технологіями;
 • надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед освітнім закладом;
 • надання освітнім закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами;
 • розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше;
 • організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійних (професійно-технічних) освітніх закладах;
 • здійснення виробничої діяльності на постійній основі.
Поділитися: