Методична комісія з професії: «Кухар, офіціант, бармен»


Реалізація Концепції професійної освіти, «Законів України Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, Національної доктрини розвитку освіти передбачає реформування професійної підготовки за допомогою новітніх технологій, вимагає пошуку чинників, які забезпечують цілісне обєднання всіх рівнів фахової підготовки і трудової діяльності. Зміни у діяльності традиційної професійної освіти, створення гнучкої системи професійних послуг, адекватних вимогам ринкової економіки, зумовили необхідність нових підходів до оволодіння новими знаннями і вміннями, які враховують вплив ринку праці, оновлення професійного навчання з метою забезпечення рівних можливостей для всіх як у формальному, так і в неформальному секторах економіки. Для того, щоб випускники училища з професії «Кухар, офіціант, бармен» були конкурентноспроможними і мали попит у роботодавців, необхідно враховувати зміни у технологіях і засобах виробництва, ускладнення професійних функцій та їх інтеграція, високі вимоги до якості продукції, що випускається, і до послуг, які надаються на підприємствах громадського харчування.Викладачі і майстри виробничого навчання на своїх уроках використовують відомості про нові технології та нову техніку, зацікавлюють учнів у пошуку рецептур нових страв, виробів, напоїв та коктейлів, звертають увагу на передовий досвід, які є в галузі і на підприємствах міста Тернополя.

Наш заклад тісно співпрацює із центром зайнятості.
З 1998 року слухачі центру зайнятості мають змогу перекваліфікуватися і здобути професії кухаря, офіціанта, бармена.

Для підвищення інтересу учнів до обраної професії проводяться конкурси професійної майстерності серед учнів випускних груп, на яких вони демонструють здобуті знання , вміння і навички.

Виробничу практику учні училища під керівництвом майстрів виробничого навчання проходять на підприємствах міста і області, а також на узбережжі Чорного моря Миколаївської області.