Наші партнери


У нас постійно розширюється географія звязків колективу ВПУ №1 м.Тернополя та зявляються цікаві зарубіжні партнери.

Спільно з Тернопільським технічним університетом ім. Івана Пулюя створено навчально-науково-виробничий комплекс «Профорієнтація», в межах якого впроваджується ступенева підготовка, проводяться спільні семінари, тренінги, конкурси, екскурсії.


Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент Б.П. Татарин,
викладач-методист О.Ф. Іваськів та учні училища в зварювальній лабораторії університету

Укладено угоду про співпрацю із окремими факультетами Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Виступи викладачів інженерно-педагогічного, психолого-педагогічного факультетів та кафедри педагогіки сприяють становленню професійної компетентності викладачів училища, формуванню професійної педагогічної культури, продумуванню нових педагогічних технологій, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду.


Н.М. Купина (викладач педуніверситету) під час зустрічі з викладачами училища

Значно посилилася взаємодія викладачів училища та університетів у навчально-методичній роботі, є перші напрацювання у напрямі формування системи безперервної підготовки фахівців. Значна частина випускників продовжує навчання саме у цих вузах, а студенти проходять практику в училищі.
Багато уваги приділяємо вивченню досвіду роботи колег із нашої та інших областей. Працівники училища побували у ВПУ-20 м. Львова, ВПУ готельного сервісу і туризму Івано-Франківська, ВПУ-56 м.Одеси.


Творча зустріч у м.Радомі (Польща)

Налагоджено співпрацю із комплексом шкіл харчової промисловості і готельного сервісу м. Радома (Республіка Польща). Ці відносини направлені на впровадження інноваційних методик навчання спеціальних дисциплін, теоретичні засади методики професійно спрямованого викладання загальноосвітніх предметів, взаємного знайомства учнів та педагогів обох шкіл.